dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 32 Služby dodávané členom - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5 Komentár k ZDPH § 32 Služby dodávané členom – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


32/1

Oslobodené od dane sú služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení vrátane odborových organizácií a profesijných komôr, ak toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž; oslobodený od dane je aj tovar dodaný týmito osobami v úzkej súvislosti s dodanou službou.