dnes je 5.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 31 Výchovné a vzdelávacie služby - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Komentár k ZDPH § 31 Výchovné a vzdelávacie služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


31/1

Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované:

a. podľa osobitných predpisov,12)

b. právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa§ 30 ods. 2,

c. ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu.13)

 


Osobitným odkazom je v danom prípadeZákon o školských zariadeniach,zákon o sústave základných a stredných škôl.Z uvedeného vyplýva, že len také výchovné a vzdelávacie služby môžu byť oslobodené od dane, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy.

Ak poskytuje výchovné a vzdelávacie služby napr. právnická osoba za odplatu, sú oslobodené od dane, ale musia spĺňať minimálne jednu podmienku uvedenú v§ 30 ods. 2zákona o DPH.

Ak by vzdelávacie služby poskytovala osoba iná