dnes je 21.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 29 Zdravotná starostlivosť - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Komentár k ZDPH § 29 Zdravotná starostlivosť – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


29/1

Oslobodené od dane je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu8)a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Oslobodené od dane nie je dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok.

 


Zdravotná starostlivosť je podľa § 2 zákona o zdravotnej starostlivosti starostlivosť o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia fyzickej osoby, ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdraví , chorobe, pri pôrode a v šestonedelí. Zahŕňa prevenciu, diagnostiku a liečbu vrátane rehabilitácie, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu, záchrannú zdravotnú službu a osobitnú zdravotnú starostlivosť. Osobitnou