dnes je 20.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 28 Poštové služby - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Komentár k ZDPH § 28 Poštové služby - oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 28

Poštové služby

Oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby.7) Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou.


Tieto služby sú oslobodené od dane za podmienky, že ich vykonáva subjekt, ktorý môže poskytovať univerzálne poštové služby s platnou licenciou. Ostatné poštové služby a doručovateľské služby dodávané inou ako „oprávnenou” osobou sa zdaňujú základnou sadzbou.