dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 27 Sadzby dane

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Komentár k ZDPH § 27 Sadzby dane

Ing. Juraj Válek, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 27

Sadzby dane

(1) Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane.

(2) Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na

a) tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a,

b) tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky6ad) registrovaný sociálny podnik,6ae) ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky6af) alebo subjektom verejnej správy.

(3) Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom podľa osobitného predpisu.6b)

(4) Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.


Dňa 23. októbra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou dôjde k zníženiu sadzby DPH na ubytovacie služby. Túto novelu podpísal prezident Andrej Kiska 8. novembra 2018, pričom nová sadzba DPH na všetky ubytovacie služby bude vo výške 10 %. Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je účinná od 1. januára 2019.

Nižšia daň sa vzťahuje na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, taktiež na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, ako aj na školské domovy a internáty. Dôvodom takéhoto zníženia sú pozitívne skúsenosti iných členských štátov Európskej únie. Je predpoklad, že takéto opatrenie zvýši dopyt po ubytovacích službách na Slovensku, a tým pozitívne podporí ďalší rozvoj cestovného ruchu. Rovnako sa očakáva pozitívny dopad na občanov využívajúcich ubytovacie služby z dôvodu predpokladaného zníženia ich konečnej ceny. Zavedením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty sa tiež predpokladá

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk