dnes je 5.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 25 Oprava základu dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Komentár k ZDPH § 25 Oprava základu dane

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


§ 25/1222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví:

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.


Problematiku opravy základu dane rozoberáme na konci § 25 vo väzbe na viaceré ustanovenia zákona o DPH.


§ 25/2222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Ak sa po nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vráti nadobúdateľovi spotrebná daň zaplatená v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, základ dane sa zníži o