dnes je 27.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 23 Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 Komentár k ZDPH § 23 Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová


23/1

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa§ 11 a 11asa určí podľa§ 22 ods. 1–4okrem nadobudnutia tovaru podľa odseku 2.

 


Keďže ide o nadobúdateľov tovarov z iných členských štátov, ktoré nadobudli od osoby identifikovanej pre daň podľa§ 11a11a(viď príklady), tak si určia základ dane sami, a to podľa toho, či im dodávateľ fakturuje k uvedenej dodávke aj iné služby alebo poplatky.


23/2

Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa§ 11 ods. 8sa základ dane určí podľa§ 22 ods. 6.

 


Pri premiestnení tovaru (viď príklad k § 11 ods. 8) je základom dane pri premiestnení tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osobycena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov