dnes je 5.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Komentár k ZDPH § 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 20/1

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká:

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).


Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká v rovnaký deň ako pri dodaní tovaru do iného členského štátu – kde sú uvedené príklady pri § 19 ods. 8, len s tým rozdielom, že pri nadobudnutí tovaru z iného členského je aj povinnosť priznať daň.

V prípade, ak by zdaniteľná osoba registrovaná pre daň objednala tovar pod slovenským IČ DPH z iného členského štátu a dodávateľ z IČŠ tento tovar