dnes je 4.3.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 15 Miesto dodania služby

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Komentár k ZDPH § 15 Miesto dodania služby

Ing. Alžbeta Hermanová


Miesto dodania podľa príjemcu, ktorý platí za službu – základný princíp určenia miesta sa označuje ajB2B (Obchodník voči obchodníkovi).

Pri určovaní miesta dodania v zmysle tohto ustanovenia je dôležité voči komu sa služba poskytuje, t.j. či ide o zdaniteľnú osobu (podnikateľa), alebo o osobu inú ako zdaniteľnú.


§ 15/1

Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.


Z uvedeného vyplýva, že pri bežných službách sa miesto dodania určuje