dnes je 29.5.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 10 Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3 Komentár k ZDPH § 10 Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 10 ods. 1

Za dodanie tovaru a dodanie služby sa nepovažuje predaj podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku a vloženie podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku ako nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva v prípade, ak nadobúdateľ je platiteľom alebo sa stáva platiteľom podľa § 4 ods. 4, s výnimkou prípadov, ak nadobúdateľ výlučne alebo prevažne dodáva tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41; táto výnimka sa nevzťahuje na predaj alebo vloženie podniku alebo jeho časti platiteľom, ktorý výlučne alebo prevažne dodáva tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41.


Pojem „dodanie podniku