dnes je 13.4.2024

Input:

Komentár k ZDP § 52zzg - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

30.11.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.31 Komentár k ZDP § 52zzg - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

1.1.2023


§ 52zzg

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020

(1) Ustanovenie § 41 ods. 8 v znení účinnom do 30. septembra 2020 sa použije u daňovníka, ak daňovník po skončení konkurzu vstúpil do likvidácie najneskôr 30. septembra 2020 alebo sa u neho pokračuje v likvidácii najneskôr do 30. septembra 2020.

(2) Ustanovenie § 41 ods. 14 sa použije na daňovníka, ktorému bola nariadená dodatočná likvidácia po 30. septembri 2020.

(3) Pri zrušení daňovníka bez likvidácie153d) sa zdaňovacie obdobie končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra. Za toto zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 posledný štatutárny orgán alebo