dnes je 3.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zzb - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.21 Komentár k ZDP § 52zzb - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček


§ 52zzb

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Postavenie mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) v znení účinnom od 1. januára 2021 môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 1. januára 2021.

(2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. m) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije pri poskytnutí dopravy na miesto výkonu práce a späť po 31. decembri 2020.

(3) Ustanovenia § 17 ods. 31§ 19 ods. 3 písm. a)§ 22 ods. 9§ 25 ods. 3 a § 26 ods. 13 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použijú na hmotný majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.

(4) Ustanovenia § 20 ods. 2 písm. h)§ 20 ods. 15 a § 20 ods. 23 v znení účinnom od 1. januára 2021