dnes je 2.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zza - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.20 Komentár k ZDP § 52zza - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček

Právna úprava

§ 52zza

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020

(1) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije pri poskytnutí ubytovania po 31. decembri 2019.

(2) Ustanovenie § 11 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa použije aj po 31. decembri 2019.

(3) Ustanovenia § 13 ods. 3 a § 43 ods. 21 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použijú na príjmy vyplatené po 31. decembri 2019.

(4) Ustanovenia § 13c ods. 1 až 3 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použijú na príjmy z predaja akcií jednoduchej spoločnosti na akcie nadobudnutých pred 1. januárom 2018, u ktorých je splnená podmienka splateného a v obchodnom registri zapísaného