dnes je 3.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zw - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2019

24.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.19 Komentár k ZDP § 52zw - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2019

Ing. Viera Mezeiová


§ 52zw

Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.


Dvojnásobná suma daňového bonusu sa prvýkrát uplatní za mesiac apríl 2019 (aj na vyživované dieťa, ktoré v apríli 2019 dovŕši 6 rokov veku).