dnes je 3.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zs - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.15 Komentár k ZDP § 52zs - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018

Ing. Ailina Hanková


§ 52zs

Ustanovenia § 2 písm. ai), § 8 ods. 1 písm. t) a ods. 17, § 17 ods. 3 písm. n) a o) a ods. 43, § 19 ods. 2 písm. v) a § 25b sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018.


Ustanovenia ZDP o zdanení príjmov z predaja virtuálnej meny sa prvý krát použijú pri podaní daňového priznania, ktoré bude daňovník podávať po 30.septembri 2018. Uvedený postup platí pre zdanenie príjmov z predaja virtuálnej meny ako pre daňovníka fyzickú osobu, ktorý zdaňuje príjem z virtuálnej meny nezaradenej do obchodného majetku, tak aj pre daňovníkov fyzické a právnické osoby, ktoré majú virtuálnu menu zaradenú v obchodnom majetku.