dnes je 2.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zr - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.14 Komentár k ZDP § 52zr - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

Ing. Viera Mezeiová


§ 52zr

(1) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatenú v mesiaci jún 2019.

(2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24g) vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov.24f)

(3) Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení mzdového listu zamestnanca po 30. apríli 2018.


Nové oslobodenia príjmov zo