dnes je 7.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zp - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.13 Komentár k ZDP § 52zp - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018

Ing. Peter Horniaček,


§ 52zp

(1) Ustanovenia § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2018 vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; taký daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č.366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 alebo § 30b a úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018.

(2) Ak daňovník pokračuje po 1. apríli 2018 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 alebo § 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a v