dnes je 9.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zo - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.12 Komentár k ZDP § 52zo - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

Ing. Peter Horniaček


§52zo

Ustanovenia § 2 písm. ah) a § 17h v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2019.


V ustanovení § 52zo sa odkladá účinnosť tých ustanovení novely ZDP č. 344/2017 Z. z., ktoré sa týkajú pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC pravidlá). Tieto nenadobúdajú účinnosť 1.1.2018, ako ostatné zmeny obsiahnuté v novele ZDP č. 344/2017 Z. z., ale až 1.1.2019.