dnes je 9.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zl - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

30.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.9 Komentár k ZDP § 52zl - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ing. Peter Horniaček


Ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije na príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane.


V nadväznosti na rozšírenie pojmu dividenda od 1.1.2018 sa spresňuje, že za dividendu na účely § 3 ods. 1 písm. e) ZDP sa bude považovať príjem zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku o zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane. Týmto spresnením sa zamedzuje zdaneniu príjmu plynúceho zo