dnes je 18.10.2021

Input:

Komentár k ZDP § 52zj -Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.7 Komentár k ZDP § 52zj –Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017

Ing. Peter Horniaček


§ 52zj

Ustanovenia § 17 ods. 39 a § 25 ods. 3 v znení účinnom od 1. februára 2017 sa použijú pri motorovom vozidle evidovanom v evidencii vozidiel v Slovenskej republike po 31. januári 2017.


Zvýšenie základu dane držiteľa motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 ZDP a stanovenie zostatkovej ceny pri takomto motorovom vozidle sa použije až pri motorovom vozidle zaevidovanom v evidencii vozidiel v SR od 1. februára 2017.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk