dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.4 Komentár k ZDP § 52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

Ing. Peter Horniaček


§ 52zg

(1) Ustanovenia§ 13 ods. 1 písm. d),§ 17 ods. 32, § 17a ods.7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a) a b) a § 17c ods. 4 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2016 je možné použiť po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015.

(2) Ustanovenia § 17a ods. 3, § 17b ods. 1 písm. c) a § 17c ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použijú pri úprave výsledku hospodárenia pri majetku, ktorý je ocenený reálnou hodnotou80ac) po 31. decembri 2015. Pri majetku, ktorý je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou1) sa použije pri úprave výsledku hospodárenia § 17a ods. 3, § 17b ods. 1 písm. c) a § 17c ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2015.

(3) Ustanovenie § 20 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa