dnes je 8.6.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.25 Komentár k ZDP § 52t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál


(1) Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2012 a vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich ročného zúčtovania sa použijú ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2012.

(2) Ustanovenie PAR. 15 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2013 s výnimkou uvedenou v odseku 10.

(3) Ustanovenia PAR. 7 ods. 4 a 7, PAR. 8 ods. 3 a 12 a PAR. 9 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2012.

(4) Do začatia preddavkového obdobia podľa PAR. 34 v roku 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa

Najnovšie články
viac článkov