dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 52t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.25 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 52t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

Ing. Peter Horniaček


(1) Nazdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2012 a vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich ročného zúčtovania sa použijú ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2012.

(2) Ustanovenie PAR. 15 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2013 s výnimkou uvedenou v odseku 10.

(3) Ustanovenia PAR. 7 ods. 4 a 7, PAR. 8 ods. 3 a 12 a PAR. 9 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2012.

(4) Do začatia preddavkového obdobia podľa PAR. 34 v roku 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané