dnes je 8.6.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.15 Komentár k ZDP § 52i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Ing. Viera Mezaiová, Ing. Ján Mintál


  1. Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2011 sa použije po prvýkrát pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2010 a pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2014.
  2. Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2015 až 31. decembra 2017, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1,5 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné

Najnovšie články
viac článkov