dnes je 29.5.2024

Input:

Kancelária v byte podnikateľa z pohľadu ZDP

16.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.1.2 Kancelária v byte podnikateľa z pohľadu ZDP

Ing. Viera Mezeiová

V súčasnosti podnikatelia, zväčša tí, ktorých predmetom činnosti nie je výroba alebo služby spojené s permanentným osobným stykom s klientami (obchod, škôlka....), ale predovšetkým duševné vlastníctvo (programátor, grafik, autor...), často používajú svoj byt alebo dom, resp. jeho časť na výkon svojej činnosti.

Pri uplatňovaní daňových výdavkov však aj tu platí základné ustanovenie [§ 2 písm. i) ZDP], že daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v daňovej evidencii daňovníka (§ 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP).

Podľa § 85 SZ Stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré