dnes je 30.5.2024

Input:

Jazykové kurzy zamestnanca počas pracovnej doby v roku 2019

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.24.2.1 Jazykové kurzy zamestnanca počas pracovnej doby v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Prosím Vás o spresnenie problematiky, ktorá sa týka práce nadčas. Ide konkrétne o situáciu, kedy zamestnávateľ požaduje od zamestnancov prácu nadčas v súvislosti s poskytovaním vzdelávania konkr. jazykových kurzov. Účasť nie je povinná, avšak na jazykových kurzoch, ktoré prebiehajú počas pracovnej doby priamo na pracovisku, je podmienená povinnosťou nadpracovať čas v rovnakom rozsahu, v akom sa na vyučovaní zamestnanec zúčastní (v priemere 2 hodiny týždenne).

Je požiadavka zamestnávateľa oprávnená?

Pohľad autora na problematiku:

Vzdelávanie zamestnancov je možné v zmysle § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. rozdeliť do dvoch skupín. Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie alebo o jej zvyšovanie.

V zmysle § 154 ods. 3 je zamestnanec povinný sústavne si prehlbovať