dnes je 29.5.2024

Input:

Hromadné prepúšťanie v roku 2017

19.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.2 Hromadné prepúšťanie v roku 2017

JUDr. Vladimír Minčič PhD


Zarátava sa zamestnanec, s ktorým bol pracovný pomer skončený v skúšobnej dobe medzi zamestnancov hromadne prepustených?

Resp., ak bola výpoveď daná 19 zamestnancom a s jedným zamestnancom bol ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe, ide o hromadné prepúšťanie, keďže bolo celkovo skončených 20 pracovných pomerov?

O hromadné prepúšťanie by išlo iba v prípade, ak by boli pracovné pomery skončené výpoveďou z dôvodu napr. zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo nadbytočnosti zamestnanca, resp. ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca (§ 73 Zákonníka práce). Keďže z 20-im zamestnancom sa skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe (predpokladám, že bez uvedenia dôvodu), tak toto skončenie pracovného pomeru sa nepovažuje za také skončenie, ktoré spadá pod znenie § 73 ods. 1