dnes je 27.5.2024

Input:

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2020

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.1.2 Fond pracovného času zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová

Pracovný čas je v zmysle § 85 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov možné definovať ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Fond pracovného času je odvodený od pracovného času zamestnanca a je najviac:

  • 40 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke,

  • 38 a 3/4 hodiny týždenne v dvojzmennej prevádzke,

  • 37 a 1/2 hodiny týždenne v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke,

  • 33 a 1/2 hodiny týždenne, ak zamestnanec pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo je pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity, alebo ak zamestnanec vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v