dnes je 22.2.2024

Input:

Finančný lízing

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.2.2 Finančný lízing

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Daňová uznateľnosť finančného lízingu je viazaná na viaceré ustanovenia zákona o dani z príjmov.

Zákon o dani z príjmov rieši problematiku finančného lízingu v nasledovných ustanoveniach:

- § 2 písm. s) ZDP– základná definícia finančného lízingu;

- § 2 písm. m) ZDP– finančný lízing ako obchodný majetok u fyzickej osoby;

- § 17 ods. 24 ZDP– úprava základu dane pri porušení podmienok finančného lízingu;

- § 19 ods. 3 písm. o) ZDP– úrok (nájomné) ako daňový výdavok;

- § 25 ods. 2 ZDP– technické zhodnotenie majetku obstaraného formou finančného lízingu a odpisovaného rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom;

- § 24 ods. 1 písm. d) ZDP– právo odpisovať hmotný majetok prenajatý formou finančného lízingu;

- § 25 ods. 6 ZDP– uplatnenie DPH pri finančnom lízingu;

- §