dnes je 13.4.2024

Input:

Fakturácia stavebných prác sebe samému

26.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02.2.2 Fakturácia stavebných prác sebe samému

Ing. Katarína Biňasová


Živnostník vystavil faktúry za stavebné práce sám sebe, je to tak v poriadku?

Fyzická osoba má spôsobilosť na práva a povinnosti v rovnakom rozsahu počas celého svojho života a je z tohto pohľadu vždy jedným a tým istým právnym subjektom. Ak fyzická osoba splní zákonné podmienky na vznik podnikateľského oprávnenia, nevzniká tým jej ďalšia alebo odlišná (nová) spôsobilosť na práva a povinnosti, len na základe existujúcej právnej spôsobilosti nadobúda nové práva a povinnosti súvisiace s jej postavením podnikateľa (daňové, odvodové....).

Možnosť kúpy a predaja  resp. poskytnutia a prijatia služby sám sebe a následné fakturovanie  sám sebe vylučuje tak zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý definuje daňovníka ako fyzickú osobu, ako aj Občiansky zákonník. Z pohľadu  Občianskeho