dnes je 21.4.2024

Input:

Exekúcia zrážkami zo mzdy v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.1 Exekúcia zrážkami zo mzdy v roku 2019

JUDr. Martina Kostková

Pokiaľ ide o exekúciu na vymoženie peňažného plnenia, kde povinným je fyzická osoba, exekúcia zrážkami zo mzdy patrí medzi najčastejšie spôsoby. To, akým spôsobom sa bude exekúcia viesť, je plne v réžii súdneho exekútora, ktorý v zmysle stále aktuálne platného Exekučného poriadku sám volí spôsob vykonania exekúcie, pričom návrhom oprávneného (okrem určitých výnimiek, ktoré sa však netýkajú zrážok zo mzdy) nie je viazaný. Súdny exekútor po tom, ako mu bolo doručené poverenie, vykoná lustračné úkony, výsledkom ktorých je zistenie okruhu majetku povinného. Na základe týchto úkonov volí najrýchlejší a najhospodárnejší spôsob vykonania exekúcie.

To, kto je platiteľom mzdy povinného, zistí súdny exekútor na základe dožiadania Sociálnej poisťovne. V praxi sa veľmi často stáva, že daný údaj je už neaktuálny, a to z dôvodu, že