dnes je 20.5.2024

Input:

Evidenčný list dôchodkového poistenia v roku 2018

26.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.18.1.1 Evidenčný list dôchodkového poistenia v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ je podľa § 231 ods. 1 písm. j) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení povinný viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a túto evidenciu od 1. januára 2018 predložiť Sociálnej poisťovni:

- v lehote splatnosti odvádzaného poistného a príspevkov za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo

- do 8 dní od uplynutia nároku na dávku zamestnanca, alebo odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie evidencie.

So zreteľom na § 231 ods. 2 zákona zamestnávateľ plní túto povinnosť na tlačivách, ktorých obsah a spôsob zasielania určuje Sociálna poisťovňa. Pre účely dôchodkového poistenia je to Evidenčný list dôchodkového poistenia. Povinnosť vedenia a elektronického zasielania Evidenčných listov dôchodkového