dnes je 17.4.2024

Input:

Elektronická komunikácia od 1. 1. 2018 a od 1.7.2018

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.42 Elektronická komunikácia od 1. 1. 2018 a od 1.7.2018

Ing. Ivana Glazelová

Platitelia DPH musia s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky už od roku 2014. Od 1. 1. 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. 7. 2018 aj na všetky fyzické osoby - podnikateľov.

Rozšírenie elektronickej komunikácie aj pre subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH.

Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zákone č. 563/2009 Z. z. v § 14 ods. 1 písm. a) písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu.

 

Novelizované ustanovenia znejú nasledovne:

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 finančnej správe má:

  • písm. a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou