dnes je 29.5.2024

Input:

Druh a družka a príspevok na rekreáciu v roku 2019

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.2.2 Druh a družka a príspevok na rekreáciu v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Chcela by som sa opýtať v súvislosti s poskytovaním príspevkov na rekreáciu:

- máme zamestnancov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s druhom/družkou. Títo druhovia ale nemajú rovnaký trvalý pobyt ako zamestnanec. Postačuje k uznaniu týchto nákladov čestné prehlásenie zamestnanca alebo tieto náklady nemôžeme uznať?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”),

Pohľad autora na problematiku:

Podľa Barancovej, H. „Medzi pojmové znaky domácnosti patrí: spolužitie dvoch alebo viacerých fyzických osôb, spoločná úhrada nákladov domácnosti, trvalý charakter tohto spolužitia).1 Judikatúra spresňuje, že spoločnou domácnosťou poručiteľa a ďalších osôb treba rozumieť skutočné spolužitie v spotrebnom spoločenstve všetkých týchto osôb,