dnes je 20.5.2024

Input:

Dovolenka zamestnanca v roku 2020

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.10 Dovolenka zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Prosím o stanovisko ako postupovať pri posudzovaní trvalej starostlivosti o 7 ročné dieťa pri uplatnení nároku na dovolenku na 5 týždňov u našich dvoch zamestnancov, ktorí majú 31 rokov, sú bývalými manželmi (teda sú rozvedení) a majú striedavú starostlivosť o toto dieťa.

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je dovolenka zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roku dovŕši najmenej 33 rokov a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa najmenej päť týždňov.

Záver:

K tejto novelizácii Zákonníka práce neexistuje žiadne usmernenie ako postupovať, pričom pojem „ktorý sa trvale stará o dieťa” je problematický pre viacero situácií. Postup dokazovania trvalej starostlivosti si môžete upraviť v internej smernici, pričom pre striedavú starostlivosť