dnes je 27.5.2024

Input:

Dovolenka zamestnanca trvalo sa starajúceho o dieťa v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.4 Dovolenka zamestnanca trvalo sa starajúceho o dieťa v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Otázka v súvislosti s právnou úpravou od 1. 1. 2020

(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roku dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.

Na základe uvedeného má nárok na uvedenú dovolenku zamestnanec, v našom prípade otec dieťaťa, ak zamestnávateľovi predloží čestné vyhlásenie + rodný list / pri zamestnávateľovi si neuplatňuje DB/ a na uvedenú výmeru dovolenky má nárok aj matka dieťaťa pri svojom zamestnávateľovi?

Teda nárok na uvedenú dovolenku majú obaja rodičia, ktorí sa trvale starajú o dieťa?

Pohľad autora na problematiku:

V § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov sa uvádza, že dovolenku najmenej päť týždňov má okrem zamestnanca,