dnes je 20.5.2024

Input:

Dovolenka pri pracovnom úraze v roku 2019

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.2.3 Dovolenka pri pracovnom úraze v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Náš pracovník utrpel v novembri 2017 pracovný úraz, kde miera jeho zavinenia bola 0%. Do 19. 11. 2018 bol na PN a následne od 20. 11. 2018 do 31. 03. 2019 po prekročení 52 týždňov na neplatenej PN. Na rok má nárok 25 dní + 5 dní dodatkovej dovolenky. Z roku 2017 si preniesol 8 dní dovolenky do roku 2018, v roku 2018 mu vznikol nárok 30 dní a v roku 2019 nových 30 dní.

Moja otázka znie:

Ku dnešnému dňu má pracovník nárok na 68 dní (dovolenku aj z roku 2017) alebo 60 dní ?

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 109 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ nemôže krátiť dovolenku za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá.

Ak si zamestnanec nestihol vyčerpať