dnes je 8.6.2023

Input:

Dotácia formou refundácie výdavkov v jednoduchom účtovníctve

10.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.2 Dotácia formou refundácie výdavkov v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ján Mintál

Dotácie možno v princípe zadefinovať ako peňažné prostriedky, ktoré majú charakter platby, ktorú jednotlivec alebo inštitúcia poskytuje inému jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, že by očakával(a) nejakú protihodnotu. Môže ísť o účelovú dotáciu, ktorá je určená na presne vymedzené použitie alebo o neúčelovú dotáciu – t. j. jej využitie nie je presne definované a tak ju možno použiť na akékoľvek výdavky. V zásade môže byť dotácia poskytnutá v čiastočnej výške alebo v plnej výške. V aplikačnej praxi podnikateľov sa dotácie spravidla poskytujú, resp. sú viazané na splnenie určitých, presne vymedzených úloh alebo účelu za stanovených podmienok.

V rámci jednoduchého účtovníctva sa poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku (ďalej len „dotácia”) účtuje v knihe pohľadávok. V deň prijatia

Najnovšie články
viac článkov