dnes je 5.12.2023

Input:

Doprava na firemnú akciu z pohľadu čerpania sociálneho fondu v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.2.2 Doprava na firemnú akciu z pohľadu čerpania sociálneho fondu v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnávateľ zakúpil lístky do divadla pre svojich zamestnancov, tieto náklady chceme financovať zo sociálneho fondu. Je možné financovať aj dopravu do divadla, prosím? (faktúra od prepravcu)

Ďalej by ma zaujímalo, či je možné čerpať zo sociálneho fondu na úhradu za prenájom rekreačného zariadenia, ktoré vystaví faktúru. V prípade, že je to možné financovať zo sociálneho fondu, ako potom zabezpečiť preukázanie adresnosti, čiže, že toto zariadenie použili konkrétni zamestnanci.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu určuje § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Podľa neho je možné prostriedky sociálneho fondu použiť na:

- stravovanie zamestnancov nad zákonom ustanovený rozsah,

- dopravu do