dnes je 21.4.2024

Input:

Doplnkové dôchodkové poistenie v roku 2017

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.3 Doplnkové dôchodkové poistenie v roku 2017

Marta Weberová, NOVA Intereal, s. r. o.


V našej organizácii sú zamestnanci, ktorí pracujú v rizikovom prostredí z dôvodu práce s laserom. Títo zamestnanci pracujú len časť pracovnej zmeny (15 min. - maximálne 4 hodiny do mesiaca). Vzniká im zákonom stanovený nárok na príspevok od zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie? Aké sú zákonom stanovené podmienky nároku na príspevok od zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie?

Zamestnávateľ je povinný (podľa źákona č. 650/2004 Z. z., §5, §2) uzatvoriť  so zamestnancom, ktorý začal vykonávať prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy do tretej alebo štvrtej kategórie (zákon č. 355/2007 Z.Z. § 31) zamestnávateľskú zmluvu, a to do 30 dní odkedy túto prácu začal vykonávať.

Za zamestnanca, ktorý vykonáva takúto prácu a má uzatvorenú účastnícku