dnes je 21.4.2024

Input:

Dôležité osobné prekážky v práci zamestnanca v roku 2019

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.17.2.1 Dôležité osobné prekážky v práci zamestnanca v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Vo vzťahu k § 141 ZP Dôležité osobné prekážky v práci sú definované Osobné prekážky v práci, za ktoré pri poskytnutí pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ďalej sú definované osobné prekážky v práci, za ktoré zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy, pretože sú pokryté dávkami sociálneho poistenia alebo štátnymi sociálnymi dávkami.

V uvedenom § 141 ZP sú však definované aj ďalšie prekážky, za ktoré zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy, ale ani nie sú pokryté inými vyššie uvedenými dávkami.

Ide napr. o prekážku v práci z dôvodu nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, kedy zamestnávateľ poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas.

Čo znamená v tomto prípade “bez náhrady mzdy“?