dnes je 30.5.2024

Input:

Dokumenty pri skončení pracovného pomeru v roku 2017

3.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.2.3 Dokumenty pri skončení pracovného pomeru v roku 2017

JUDr. Vladimír Minčič PhD.


Zamestnankyňa podala výpoveď v zmysle § 67 ZP a následne žiada ukončiť pracovný pomer dohodou k 31.4.2017. Viete mi poradiť, ako mám postupovať a aké dokumenty pri skončení pracovného pomeru som ako zamestnávateľ povinná odovzdať?

Pokiaľ zamestnankyňa podala výpoveď, tak jej plynie výpovedná doba minimálne jeden a najviac dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď.

Pokiaľ počas, alebo ešte pred plynutím výpovednej doby podala návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou, tak je na zamestnávateľovi, či s ním bude súhlasiť alebo nie. Pokiaľ bude súhlasiť, tak skončí pracovný pomer tým dátumom, na ktorom sa dohodli, a ak súhlasiť nebude, tak pracovný pomer skončí posledným dňom výpovednej doby (ak návrh na dohodu