dnes je 27.5.2024

Input:

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2017

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.17.1.2 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb podľa § 223 ZP výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, alebo dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

Základným pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú doplnkovým pracovnoprávnym vzťahom. Pri výkone závislej práce by sa mal zásadne používať pracovný pomer, dohody by mali byť používané skutočne veľmi výnimočne, ak ide o