dnes je 5.12.2023

Input:

Dohoda o brigádnickej práci študentov 2020

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.1.1 Dohoda o brigádnickej práci študentov 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce podľa § 223 a nasl. ZP. Spory vyplývajúce z tejto dohody sa prerokovávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru. Zákazy prác a pracovísk pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých platia aj pre práce vykonávané na základe týchto dohôd. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať