dnes je 27.5.2024

Input:

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.1 Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Môže sa uzatvoriť dohoda o brigádnickej práci študenta so študentom, ktorý v júni ukončil prvý stupeň VŠ (bakalár) a bude pokračovať v druhom stupni VŠ (už je prijatý na magisterské štúdium)? Považuje sa za študenta VŠ od júna do zápisu na druhý stupeň?

Pohľad autora na problematiku:

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1 ZP. To neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roku.  Vysokoškolský študent prestáva byť študentom dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky. Ak si osoba podala prihlášku na magisterské štúdium a bola prijatá, ide o sústavnú prípravu na povolanie. Štatút študenta trvá naďalej, ak zápis na vysokoškolské