dnes je 30.5.2024

Input:

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019

29.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.2 Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová

Dohoda o brigádnickej práci študenta je tak, ako aj iné dohody, pracovnoprávny vzťah uzatvorený mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ ju môže v zmysle § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov uzavrieť výnimočne na zabezpečenie svojich potrieb, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

Podmienky, za akých môže zamestnávateľ uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študenta, sú stanovené § 227 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Fyzická osoba, s ktorou bude takáto dohoda uzavretá :

  • má mať štatút žiaka strednej školy alebo

  • má mať štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,

  • nedovršila 26 rokov.

Štatút študenta žiaka strednej školy alebo štatut študenta dennej formy vysokoškolského štúdia musí doložiť