dnes je 21.4.2024

Input:

Dodatok k pracovnej zmluve so spätnou účinnosťou v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.1 Dodatok k pracovnej zmluve so spätnou účinnosťou v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Prosím, ako sa majú správne datovať dokumenty vo veci pracovného pomeru? Predpokladám, že uzatvorenie pracovnej zmluvy musí byť pred, resp. najneskôr v deň začiatku pracovného pomeru, ale ako je to s dodatkami k pracovnej zmluve? Či je možné, aby bol podpísaný dodatok napríklad 27. 2. alebo až 6. 3. s účinnosťou k 1. 2. Predpokladom je, samozrejme, že obidve strany so zmenou súhlasia, napríklad, že ide o zvýšenie platu, hlavne teda či je v poriadku, ak je podpísaný dodatok so spätnou platnosťou.

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ”)

Pohľad autora na problematiku:

Pod pojmom dodatok k pracovnej zmluve je možné chápať