dnes je 17.4.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu spätného priznania dôchodku

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.3 Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu spätného priznania dôchodku

Ing. Peter Horniaček

Legislatívna skratka dôchodok je uvedená v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov a zahŕňa starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhový dôchodok (s odkazom na zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Daňovník, ktorému bol spätne priznaný k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu dôchodok, je povinný v súlade s ust. § 32 ods. 11 zákona o dani z príjmov podať za tie zdaňovacie obdobia, k začiatku ktorých mu bol dôchodok