dnes je 19.4.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne zaplatených výdavkov

25.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.2 Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne zaplatených výdavkov

Ing. Peter Horniaček

Podávanie dodatočného daňového priznania z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne zaplatených výdavkov, je riešené v ustanovení § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia, ak daňovník po skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu:

  • dodatočne prijme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo

  • dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti;

môže postupovať dvomi spôsobmi, a to:

  • buď o prijaté sumy zvýši príjmy alebo o zaplatené sumy zvýši daňové výdavky za to zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom alebo

  • ak je to pre