dnes je 30.5.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018

20.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.1 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018

Ing. Marcela Prajová

Inštitút podávania dodatočného daňového priznania je upravený v § 16 ZSD zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”).

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania ustanovenej v § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) vymedzuje daňový poriadok situácie, kedy je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznania a tiež kedy má možnosť podať dodatočné daňové priznanie.

Ak daňovník po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ZDP zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, je v súlade s ust. § 16 ods. 2 ZSD daňového poriadku povinný podať dodatočné