dnes je 20.5.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie FO a nedoplatok na zdravotnom poistení v roku 2018

28.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.2.1 Dodatočné daňové priznanie FO a nedoplatok na zdravotnom poistení v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová


FO-SZČO neplatca DPH, rok 2017(celý ), prerušil živnosť za rok 2017 a podal riadne daňové priznanie DPFO.

V uvedenom DP bol v § 8 uvedený príjem(príležitostný prenájom - auto), kde bolo uplatnene 25% výdavky, alikvotne k príjmom.

Zdravotná poisťovňa zaslala nedoplatok na zdravotnom z tohto príjmu v celkovej výške 300 eur. Daňovník si chce cez dodatočné DPFO za rok 2017 uplatniť tento výdavok, keďže za rok 2018 tento prijem už mat nebude.

Môže si tento výdavok pripočítať k uvedenému paušálnemu výdavku, či nie? Konkrétne v oddelení VIII tabuľka 3 riadok 1 stĺpec 2 v riadnom DPFO mal daňovník uvedené číslo 300 eur. Stačí, keď k tomuto číslu tento výdavok -nedoplatok ZP pripočíta (čiže na uvedenom riadku bude 600eur) , alebo keďže je tu